X Fotoconcurs carnet jove 08

doncs aqui una de les meves fotos, que va ser premiada amb un accècit al 10è fotoconcurs del carnet jove 08