Fragmentació


exercici per projectes gràfics de 1r d'ESDI de l'escola d'arts de Vic
efectuat amb illustrator