Picnics d'estiu

folletons de mà i flyers per l'exposició de fotos que s'inaugura al nou espai del vic jove.