Avi Salvador Roviró


Exercici de classe, representant una il·lustració per una página del New Yorker Times.
Efectuat amb vase d'un linòleum, escanejat, i retocat amb photoshop, i passat a l'illustrator per acabar els detalls i els escrits.
impres sobre cartró ploma