portfoli irene
Portfoli dels treballs de l'irene solà per presentar i anar d'erasmus. 
Disseny, maquetació i fotos.
Alguna fotografia a sota amb el detall.