ART

Propostes rebutjades, però d'alguna manera les volia ensenyar.
dibuixades a mà i traçades a illustrator.